Panorámica da duas veces Real Vila de Mugardos

Wikipedia:

O primeiro documento referido a Mugardos (MoPanorámica da duas veces Real Vila de Mugardos - fotografía por Fermín Goiriz Díaz, 16-02-2013gardos) data de 1105, cando a metade da vila pertencía ao mosteiro de Caaveiro a Cristóbal de Seguedís. Noutro documento de 1235 aparece o abade Tedón como posuidor da outra metade.

Cando medrou a casa de Andrade da man de Henrique II estas terras pasaron a ela: Fernán Pérez de Andrade, O Boo, fundou o convento de Santa Catalina de Montefaro no 1393, entregándolle no 1397, segundo documento redactado en Caamouco, … a vila de Mugardos e todos seus servizos e colleitas e tallas e tributos… e todos serventíos que soien façer para que o feçeren des i en deante ao dito moesteiro…, mentres no demais da volta administraban cabaleiros con casaforte en Caamouco, As Torres de Franza e Boado. continuar a ler eiquí

 

Anuncios

Aldraba – Aldaba

Wikipedia:

“Las primeras aldabas en la Edad Media fueron martillitos suspendidos de las hojas de las puertas por la parte exterior. La forma más típica y bien antigua es la de argolla en las más antiguas de hierro generalmente unida a una cabeza de bronce. Se golpeaba con ellas sobre una cabeza de clavo bastante gorda. Servían además como tiradores y en las puertas de algunas iglesias eran un signo de asilo que se requería asiéndose de dicha anilla.” SeguirAldaba-Aldabra-Llamador- fotografía por Fermín Goiriz Díaz (2) leyendo Aldaba-Aldabra-Llamador- fotografía por Fermín Goiriz Díaz (1)aquí