Mosteiro de Monfero – Monasterio de Monfero (Monfero – A Coruña)

Mosnasterio de Monfero - Mosteiro de Monfero, fotografía por Fermín Goiriz Díaz, 26 de mayo de 2013 (9) Mosnasterio de Monfero - Mosteiro de Monfero, fotografía por Fermín Goiriz Díaz, 26 de mayo de 2013 (8) Mosnasterio de Monfero - Mosteiro de Monfero, fotografía por Fermín Goiriz Díaz, 26 de mayo de 2013 (7)Mosnasterio de Monfero - Mosteiro de Monfero, fotografía por Fermín Goiriz Díaz, 26 de mayo de 2013 (5)