Panorámica da duas veces Real Vila de Mugardos

Wikipedia:

O primeiro documento referido a Mugardos (MoPanorámica da duas veces Real Vila de Mugardos - fotografía por Fermín Goiriz Díaz, 16-02-2013gardos) data de 1105, cando a metade da vila pertencía ao mosteiro de Caaveiro a Cristóbal de Seguedís. Noutro documento de 1235 aparece o abade Tedón como posuidor da outra metade.

Cando medrou a casa de Andrade da man de Henrique II estas terras pasaron a ela: Fernán Pérez de Andrade, O Boo, fundou o convento de Santa Catalina de Montefaro no 1393, entregándolle no 1397, segundo documento redactado en Caamouco, … a vila de Mugardos e todos seus servizos e colleitas e tallas e tributos… e todos serventíos que soien façer para que o feçeren des i en deante ao dito moesteiro…, mentres no demais da volta administraban cabaleiros con casaforte en Caamouco, As Torres de Franza e Boado. continuar a ler eiquí

 

Metanero «Galicia Spirit» entrando en la ría de Ferrol

Visitar la zona de San Felipe (Ferrol) o la de A Redonda (Mugardos) siempre depara a los aficionados a la fotografía magníficas vistas. Aunque mi intención ayer, no era otra que la de visitar otra vez el Castillo de San Felipe y su entorno, me encontré con la entrada en la ría de este «cacharro» que entraba para reparar en Navantia. Lo de visitar la fortaleza desde el instante en que vi la proa del «Galicia Spirit» quedó automáticamente pospuesta. Ahí quedan unas cuantas fotos del paso del metanero entre castillos, ya en la ría y entrando en el dique de Navantia.